Ubezpieczenia turystyczne

Dobra polisa Ubezpieczenia turystyczne

Od czego zależy składka w ubezpieczeniu turystycznym?

Ubezpieczenie turystyczne jest szczególnie ważne jeżeli wybieramy się za granicę. Karta EKUZ nie zawsze jest wystarczająca, aby pokryć koszty nieprzewidzianych zdarzeń losowych, np. nie obejmuje finansowego pokrycia transportu powrotu do kraju. Polisa na wyjazd, niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego zawsze swoim zakresem obejmuje koszty leczenia. Pozostałe warianty jak np. Assistance czy NNW są już opcjami dodatkowymi.

Co jest ważne przy ustalaniu składki?

Niezależnie od tego czy zawieramy polisę turystyczną w stacjonarnej placówce agencji ubezpieczeniowej, czy drogą online jesteśmy zmuszeni odpowiedzieć na te same pytania, dzięki którym możliwe będzie jej zawarcie i wskazanie kwoty do zapłaty. Wymienia się wśród nich:

 • Rodzaj pobytu: mamy do wyboru: pobyt krótkoterminowy, czyli np. wakacje, pobyt długoterminowy z przerwami (wówczas zazwyczaj co 90 dni powinniśmy wrócić do Polski, chociaż na jeden dzień) oraz pobyt długoterminowy, czyli możemy, ale nie musimy wracać co około trzy miesiące;
 • Miejsce pobytu: gdzie się wybieramy? Polska, Europa i kraje basenu Morza Śródziemnego, Świat bez USA czy cały Świat i dokładna nazwa kraju;
 • Cel wyjazdu: zazwyczaj mamy następujące możliwości: wypoczynek i sporty rekreacyjne, sporty wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportu, narty, praca biurowa, praca fizyczna, nauka. Nazwy wariantów różnią się towarzystwami, ale to, co jest w poszczególnej kategorii, zazwyczaj jest bardzo podobne. Ma to duże znaczenie dla ostatecznej wysokości składki. Należy podać informacje zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli nie udzielimy odpowiedzi rzeczywistej, np. udajemy się do Niemiec w celu pracy fizycznej, ale dla obniżenia składki wskazaliśmy na polisie pracę biurową, to towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania. Warto pamiętać, że każdy zwrot poniesionych kosztów jest weryfikowany przez ubezpieczyciela. Sprawdzane jest, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia i czy w ramach zawartej polisy przysługuje nam odszkodowanie;
 • Liczba osób podróżujących i ich dane;
 • Termin wyjazdu: podajemy dokładny termin od-do (może to być nawet jeden dzień);
 • Sumy ubezpieczenia turystyczne (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-turystyczne/): w przypadku kosztów leczenia towarzystwa mają już swoje warianty i limity, w ramach których musimy dokonać wyboru. Zazwyczaj kwoty zaczynają się od około 5 000 zł do 1 200 000 zł. W praktyce zaleca się, aby oszacować mniej więcej stawki, jakie obowiązują w danym kraju. Przyjmuje się jednak, że SU przy kosztach leczenia niezależnie od kraju powinna wynosić nie mniej niż 20 000 euro;
 • Umowy dodatkowe: oprócz standardowych kosztów leczenia towarzystwa ubezpieczeniowe proponują jeszcze szereg innych możliwości, które mają chronić nasze życie i zdrowie podczas wyjazdu. Wśród nich wymienia się np. NNW, Assistance, Bagaż, OC. Każda opcja dodatkowa powoduje zwiększenie stawki. Jeżeli jednak chcemy mieć kompleksową ochronę podczas wyjazdu i czuć się bezpieczenie warto zastanowić się nad ich zawarciem.
Share
Dobra polisa Ubezpieczenia turystyczne

Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne?

Wybierając się w podróż, szczególnie poza granice Polski warto wykupić sobie dodatkową ochronę w postaci ubezpieczenia turystycznego, dzięki któremu będziemy mogli poczuć się bezpieczniej. Jako że jest to jeden z rodzajów ubezpieczeń dobrowolnych, towarzystwa ubezpieczeniowe mają swobodę w tworzeniu wariantów i zakresów. Szczególnie na ten drugi element należy zwrócić uwagę, podejmując ostateczną decyzję.

Koszty leczenia jako podstawa ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie podróżne, niezależnie od towarzystwa zawsze w swoim zakresie ma koszty leczenia. Jest to niejako podstawa tej polisy. Dotyczą one wyjazdu poza granice Polski, ponieważ na terytorium RP podlegamy pod obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (chyba że ktoś nie opłaca składek). Dotyczą one sytuacji, kiedy ubezpieczający musi na terytorium tego kraju poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Jeżeli chodzi o zaostrzenie choroby przewlekłej, to co do zasady jest to również brane pod uwagę, ale trzeba zaznaczyć w polisie, że jesteśmy dotknięci daną jednostką chorobą. W innym przypadku może być to podstawa do odmowy wypłaty odszkodowania. Leczenie ma odbywać się do momentu przywrócenia stanu zdrowia, który umożliwi jego powrót lub transport do miejsca zamieszkania, lub placówki medycznej w Polsce. Za koszty leczenia uznaje się m.in. koszty hospitalizacji, konsultacje lekarskie oraz w związku z sytuacją panującą na świecie również pobyt na kwarantannie lub izolatorium. Jest to szczególnie ważne, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe przed pojawieniem się Covid-19 miały zastrzeżenie, że kwarantanna lub izolatorium nie dotyczy sytuacji kiedy ogłoszony jest stan epidemiologiczny w danym kraju. Sytuacja jednak jaka obecnie panuje, zmusiła ich do zmiany tego przepisu.

Co dokładnie obejmują koszty leczenia i jakie są wyłączenia w związku z nimi, należy sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia towarzystwa, z którym chcemy zawrzeć umowę. 

Umowy dodatkowe w ubezpieczeniu podróżnym

Koszty leczenia stanowią podstawę ubezpieczenia. Ubezpieczyciele jednak proponują zawarcie dodatkowych wariantów, dzięki którym możemy uzyskać kompleksową ochronę. W ich ramach się wyróżnia:

 • NNW: następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki niemu w przypadku uznania trwałego uszczerbku na zdrowiu otrzymamy świadczenie, w kwocie ustalanej procentowo w zależności od doznanego urazu;
 • Assistance: proponowane są zazwyczaj różne warianty. Dzięki temu dodatkowi możemy uzyskać pomoc np. w sytuacji utraty dokumentów, czy gdy będziemy potrzebowali tłumacza;
 • OC: jeżeli wyrządzimy szkodę na osobie lub mieniu osób trzecich. Przykład: gdy będziemy na nartach i przez przypadek wjedziemy w drugą osobę, która złamie nogę, to odszkodowania za to zdarzenie dla niej będziemy mogli pokryć z polisy;
 • Ubezpieczenie bagażu: limity ustalane przez towarzystwo, pojawia się też tutaj dużo wyłączeń od odpowiedzialności, należy więc szczegółowo się z nimi zapoznać. Np. większość towarzystw wymaga odpowiedniego zabezpieczenia walizki;
 • Ubezpieczenie sprzętu turystycznego.

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują różne warianty ubezpieczenia. W zależności od tego, na jaką firmę się zdecydujemy, powinniśmy sprawdzić warunki i wyłączenia od odpowiedzialności. Szczególnie te ostatnie są dla nas ważne, ponieważ ich nie brakuje w umowach.

 

 

Share