Dobra polisa Ubezpieczenia komunikacyjne

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne – czy warto?

Ubezpieczenie komunikacyjne to przede wszystkim obowiązkowe ubezpieczenie OC. W skład jednak tej grupy wchodzą również ubezpieczenia dobrowolne: NNW, Autocasco oraz Assistance. Bardzo często zadajemy sobie pytanie, czy warto o nie poszerzać podstawową ochronę?

Dobrowolne ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczące zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Podejmując decyzję o rozszerzeniu o to ubezpieczenie ochrony warto zaznajomić się z OWU (ogólnymi warunkami ubezpieczenia) towarzystwa, z którym zawieramy umowę. Każde z nich bowiem ustala swoje zasady które, chociaż muszą być zgodne z przepisami prawa, mogą być w odmienny sposób definiowane.

Nie mniej jednak ochrona NNW polega na wypłacie odszkodowania w przypadku:

  • Śmierci osoby ubezpieczonej;
  • Doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • Pobytu w szpitalu.

Ubezpieczenie NNW jest zawierane zazwyczaj przy wykupywaniu polisy OC, chociaż można ją zawrzeć w każdym czasie trwania podstawowej umowy. Możliwe sumy ubezpieczenia komunikacyjne – Super Polisa zależne są od stworzonej oferty towarzystwa. Im jest większa, tym w przypadku wypłaty odszkodowania również kwota jest wyższa. Stawki za to ubezpieczenie nie są bardzo wysokie (czasem nawet jest to kwota rzędu 18 zł), a zawsze w przypadku nagłego zdarzenia możliwe jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych.

Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu mechanicznego, które z różnorodnych przyczyn ulegnie szkodzie częściowej lub całkowitej. Towarzystwa proponują ochronę AC w przypadku:

  • Uszkodzenia lub zniszczenia samochodu w wyniku zderzenia z innym pojazdem, zwierzęciem lub osobą trzecią;
  • Uszkodzenia lub zniszczenia samochodu w wyniku oddziaływania sił przyrody, np. w wyniku gradu;
  • Kradzieży całego pojazdu lub poszczególnych jego części; 
  • Aktów wandalizmu. 

Składka tego ubezpieczenia zależna jest, podobnie jak w przypadku OC od danych posiadacza pojazdu (głównie wiek) oraz parametrów samochodu (przede wszystkim marki i pojemności). Jeżeli jednak jesteśmy posiadaczem samochodu o wysokiej jego wartości, warto zastanowić się nad objęciem go dodatkową ochroną, ponieważ w przypadku wystąpienia szkody z pewnością wysokość składki będzie mniejsza niż wysokość ewentualnej naprawy. Warto zauważyć, że w niektórych przypadkach zawarcie AC jest obowiązkowe, np. gdy auto zakupione jest w leasingu. 

Dobrowolne ubezpieczenie Assistance


Assistance jest trzecią możliwą do wyboru opcją spośród ubezpieczeń dodatkowych. Przeznaczone jest głównie dla osób, dla których samochód jest podstawą wykonywania obowiązków zawodowych. Decyzja o jego zakupie powinna być także przemyślana, gdy wybieramy się samochodem w dalszą podróż. Assistance to nie tylko laweta, z czym nam się najczęściej kojarzy, ale również próba usprawnienia samochodu na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, wymiana opon, a nawet możliwość otrzymania samochodu zastępczego. To, co obejmie nasza oferta, zależy jaki pakiet wybierzemy. W zależności od oczekiwań agent ubezpieczeniowy pomoże nam dostosować ofertę. 

 

Share