Dobra polisa Ubezpieczenia turystyczne

Od czego zależy składka w ubezpieczeniu turystycznym?

Ubezpieczenie turystyczne jest szczególnie ważne jeżeli wybieramy się za granicę. Karta EKUZ nie zawsze jest wystarczająca, aby pokryć koszty nieprzewidzianych zdarzeń losowych, np. nie obejmuje finansowego pokrycia transportu powrotu do kraju. Polisa na wyjazd, niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego zawsze swoim zakresem obejmuje koszty leczenia. Pozostałe warianty jak np. Assistance czy NNW są już opcjami dodatkowymi.

Co jest ważne przy ustalaniu składki?

Niezależnie od tego czy zawieramy polisę turystyczną w stacjonarnej placówce agencji ubezpieczeniowej, czy drogą online jesteśmy zmuszeni odpowiedzieć na te same pytania, dzięki którym możliwe będzie jej zawarcie i wskazanie kwoty do zapłaty. Wymienia się wśród nich:

  • Rodzaj pobytu: mamy do wyboru: pobyt krótkoterminowy, czyli np. wakacje, pobyt długoterminowy z przerwami (wówczas zazwyczaj co 90 dni powinniśmy wrócić do Polski, chociaż na jeden dzień) oraz pobyt długoterminowy, czyli możemy, ale nie musimy wracać co około trzy miesiące;
  • Miejsce pobytu: gdzie się wybieramy? Polska, Europa i kraje basenu Morza Śródziemnego, Świat bez USA czy cały Świat i dokładna nazwa kraju;
  • Cel wyjazdu: zazwyczaj mamy następujące możliwości: wypoczynek i sporty rekreacyjne, sporty wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportu, narty, praca biurowa, praca fizyczna, nauka. Nazwy wariantów różnią się towarzystwami, ale to, co jest w poszczególnej kategorii, zazwyczaj jest bardzo podobne. Ma to duże znaczenie dla ostatecznej wysokości składki. Należy podać informacje zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli nie udzielimy odpowiedzi rzeczywistej, np. udajemy się do Niemiec w celu pracy fizycznej, ale dla obniżenia składki wskazaliśmy na polisie pracę biurową, to towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania. Warto pamiętać, że każdy zwrot poniesionych kosztów jest weryfikowany przez ubezpieczyciela. Sprawdzane jest, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia i czy w ramach zawartej polisy przysługuje nam odszkodowanie;
  • Liczba osób podróżujących i ich dane;
  • Termin wyjazdu: podajemy dokładny termin od-do (może to być nawet jeden dzień);
  • Sumy ubezpieczenia turystyczne (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-turystyczne/): w przypadku kosztów leczenia towarzystwa mają już swoje warianty i limity, w ramach których musimy dokonać wyboru. Zazwyczaj kwoty zaczynają się od około 5 000 zł do 1 200 000 zł. W praktyce zaleca się, aby oszacować mniej więcej stawki, jakie obowiązują w danym kraju. Przyjmuje się jednak, że SU przy kosztach leczenia niezależnie od kraju powinna wynosić nie mniej niż 20 000 euro;
  • Umowy dodatkowe: oprócz standardowych kosztów leczenia towarzystwa ubezpieczeniowe proponują jeszcze szereg innych możliwości, które mają chronić nasze życie i zdrowie podczas wyjazdu. Wśród nich wymienia się np. NNW, Assistance, Bagaż, OC. Każda opcja dodatkowa powoduje zwiększenie stawki. Jeżeli jednak chcemy mieć kompleksową ochronę podczas wyjazdu i czuć się bezpieczenie warto zastanowić się nad ich zawarciem.
Share