Dobra polisa Ubezpieczenia turystyczne

Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne?

Wybierając się w podróż, szczególnie poza granice Polski warto wykupić sobie dodatkową ochronę w postaci ubezpieczenia turystycznego, dzięki któremu będziemy mogli poczuć się bezpieczniej. Jako że jest to jeden z rodzajów ubezpieczeń dobrowolnych, towarzystwa ubezpieczeniowe mają swobodę w tworzeniu wariantów i zakresów. Szczególnie na ten drugi element należy zwrócić uwagę, podejmując ostateczną decyzję.

Koszty leczenia jako podstawa ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie podróżne, niezależnie od towarzystwa zawsze w swoim zakresie ma koszty leczenia. Jest to niejako podstawa tej polisy. Dotyczą one wyjazdu poza granice Polski, ponieważ na terytorium RP podlegamy pod obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (chyba że ktoś nie opłaca składek). Dotyczą one sytuacji, kiedy ubezpieczający musi na terytorium tego kraju poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Jeżeli chodzi o zaostrzenie choroby przewlekłej, to co do zasady jest to również brane pod uwagę, ale trzeba zaznaczyć w polisie, że jesteśmy dotknięci daną jednostką chorobą. W innym przypadku może być to podstawa do odmowy wypłaty odszkodowania. Leczenie ma odbywać się do momentu przywrócenia stanu zdrowia, który umożliwi jego powrót lub transport do miejsca zamieszkania, lub placówki medycznej w Polsce. Za koszty leczenia uznaje się m.in. koszty hospitalizacji, konsultacje lekarskie oraz w związku z sytuacją panującą na świecie również pobyt na kwarantannie lub izolatorium. Jest to szczególnie ważne, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe przed pojawieniem się Covid-19 miały zastrzeżenie, że kwarantanna lub izolatorium nie dotyczy sytuacji kiedy ogłoszony jest stan epidemiologiczny w danym kraju. Sytuacja jednak jaka obecnie panuje, zmusiła ich do zmiany tego przepisu.

Co dokładnie obejmują koszty leczenia i jakie są wyłączenia w związku z nimi, należy sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia towarzystwa, z którym chcemy zawrzeć umowę. 

Umowy dodatkowe w ubezpieczeniu podróżnym

Koszty leczenia stanowią podstawę ubezpieczenia. Ubezpieczyciele jednak proponują zawarcie dodatkowych wariantów, dzięki którym możemy uzyskać kompleksową ochronę. W ich ramach się wyróżnia:

  • NNW: następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki niemu w przypadku uznania trwałego uszczerbku na zdrowiu otrzymamy świadczenie, w kwocie ustalanej procentowo w zależności od doznanego urazu;
  • Assistance: proponowane są zazwyczaj różne warianty. Dzięki temu dodatkowi możemy uzyskać pomoc np. w sytuacji utraty dokumentów, czy gdy będziemy potrzebowali tłumacza;
  • OC: jeżeli wyrządzimy szkodę na osobie lub mieniu osób trzecich. Przykład: gdy będziemy na nartach i przez przypadek wjedziemy w drugą osobę, która złamie nogę, to odszkodowania za to zdarzenie dla niej będziemy mogli pokryć z polisy;
  • Ubezpieczenie bagażu: limity ustalane przez towarzystwo, pojawia się też tutaj dużo wyłączeń od odpowiedzialności, należy więc szczegółowo się z nimi zapoznać. Np. większość towarzystw wymaga odpowiedniego zabezpieczenia walizki;
  • Ubezpieczenie sprzętu turystycznego.

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują różne warianty ubezpieczenia. W zależności od tego, na jaką firmę się zdecydujemy, powinniśmy sprawdzić warunki i wyłączenia od odpowiedzialności. Szczególnie te ostatnie są dla nas ważne, ponieważ ich nie brakuje w umowach.

 

 

Share